Referendumo iniciatyvos Lietuvoje vyks

Referendumų iniciatyvos Lietuvoje vyks nepaisant to, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvoje negalioja Referendumo įstatymas – tai dar kartą patvirtino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) dėl padėties, susidariusios po 2020 m. liepos 30 d. Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 20 d. redakcijos referendumo įstatymas prieštarauja Konstitucijai, nes priimtas kaip nekonstitucinis. Seimas iki Konstitucinio Teismo nustatyto termino (š.m. liepos 1 d.) nepriėmė konstitucinio referendumo įstatymo.

Nors š.m. spalio 11 d. LVAT iki š.m. spalio 20 d. atidėjo sprendimo paskelbimą pagal LVAT pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimą atnaujintoje byloje, kurioje 2021-07-14 sprendimu LVAT įpareigojo VRK išduoti piliečių parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui dėl referendumo iniciatyvos sumažinti referendumo kartelę iki 100 000 piliečių parašų bei nustatė parašų rinkimui 6 mėnesių terminą, tačiau š.m. spalio 11 d. kita LVAT teisėjų kolegija, vadovaujama teismo pirmininko G. Kryževičiaus (Ramutė Ruškytė ir pranešėjas Stasys Gagys) paskelbė sprendimą byloje dėl VRK atsisakymo registruoti referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų.

Šiuo LVAT dar kartą patvirtino, kad susidariusi padėtis nereiškia, kad Konstitucijoje nurodyti asmenys (piliečiai) apskritai negali ginti savo teisių ir laisvių, kurios yra pažeidžiamos dėl to, kad minėti teisėkūros sprendimai nėra priimti: „Bendrasis teisės principas ubi ius, ibi remedium (suteikus teisę, turi būti suteikta ir jos gynimo priemonė), Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalies nuostata, kad Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas, konstitucinis atsakingo valdymo principas, Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostata, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, Konstitucijos 18 straipsnio nuostata, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, taip pat Konstitucijoje įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisė kreiptis į teismą suponuoja ne tik tai, kad tokiais atvejais asmens teisės, laisvės, teisėti interesai bei teisėti lūkesčiai turi ir gali būti apginti aiškinant Konstituciją ir tiesiogiai taikant jos nuostatas, bet ir tai, kad tokią gynybą turi užtikrinti teismai.“

Tad jau dvi teisėjų kolegijos, priėmusios nurodytus 2021 m. liepos 14 d. ir 2021 m spalio 11 d. LVAT sprendimus, nustatė, kad ir nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos piliečių konstitucinė teisė į referendumo iniciatyvą turi būti ginama teisme, jei VRK negina šios teisės ir teisėtų lūkesčių. Tad esminė būsimo 2021 m. spalio 20 d. LVAT sprendimo dalis atnaujintoje byloje dėl įpareigojimo VRK išduoti parašų rinkimo lapus yra aiški – referendumo iniciatyva dėl referendumo kartelės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų tęsis. Neaišku tik tai, koks bus nustatytas terminas ir nuo kada jis bus skaičiuojamas. Tad pasirašinėkime dar aktyviau!

Nors 2021 m. spalio 11 d. LVAT sprendimu atmestas skundas dėl VRK atsisakymo registruoti referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų, tačiau teismas pasisakė dėl svarbių dalykų dėl referendumo iniciatyvų. Visų pirma, teismas išaiškino, kad referendumui siūlomo įstatymo dėl Konstitucijos keitimo prieštaravimas dabartiniam Seimo rinkimų įstatymui – tai ne argumentas, nes pakeitus Konstuticiją, Seimui teks keisti Seimo rinkimų įstatymą. Tačiau teismas sutiko su VRK argumentu, kad siūlomas Konstitucijos pakeitimas, nustatant teisę rinkėjams inicijuoti Seimo nario apkaltą, jei šis nevykdo rinkimų programos, prieštarauja Konstitucinio Teismo išaiškinimams dėl laisvo Seimo nario mandato, nes jis mat esąs visos Tautos atstovas. Ką gi, kol kas nepavyks pramušti sieną dėl kandidatų į Seimo narius dažnai vykdomos rinkėjų apgavystės – rinkimų metu žadėti viena, o Seime elgtis kitaip. Tačiau teismas nenustatė, kad kiti mūsų siūlymai referendumui negalėtų būti Konstuticijos pakeitimo dalykai – dėl vienmandačių rinkimų apygardų, dėl ne tik politinių partijų, bet ir nevyriausybinių organizacijų teisės kelti kandidatus į Seimo narius, dėl rinkimų užstatų nebūtinumo ir kt.

Jau antras teismas nenustatė, kad ir siūlymas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų negalėtų būti referendumo dalykas, tik išaiškino, kad su nustatyta konstitucine doktrina nedera referendumui siūlytas įstatymas, nes preambulėje teigiama, kad po 1992 m. spalio 25 d. vykę Seimo rinkimai pažeidžia Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą dėl lygios rinkimų teisės.

Ką gi, pradedame rinkti parašus skirtingoms piliečių iniciatyvoms – dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo, tik be Seimo nario apkaltos dėl rinkimų programos nesilaikymo. Stačia galva sienos nepramušinėsime.

Tad, gerbiami Lietuvos piliečiai, jau galime ramiai tęsti pasirašymą dėl referendumo iniciatyvos!

Paaiškėjo, kad vakcinos nuo covid-19 nėra vakcinos, o nebegaliojantys receptiniai vaistai

Signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į gen. prokurorę dėl milžiniškos vadinamosios „covid-19“ ligos vakcinos. Paaiškėjo, kad daugiau nei pusantro milijono Lietuvos gyventojų yra subadyti ne vakcina nuo „covid-19“, tačiau eksperimentiniu vaistu, kuris gali būti skiriamas tik pagal gydytojo receptą. Negana to, šis vaistas negali būti naudojamas po rugpjūčio 31 d., nes baigėsi Europos komisijos (EK) suteiktas terminas ir išimtis naudoti ši „vaistinį preparatą“.
Z.Vaišvila tokį elgesį lygina su tarptautinėje teisėje uždraustu elgesiusu žmonėmis ir nurodo, kad toks vyriausybės elgesys atitinka BK 100 str. normą : „tyčia ir sąmoningai atvirai vykdomos valstybės politika žudant ar sunkiai sutrikdant Lietuvos žmonių sveikatą“.

1

Valstybinės vaistų korntrolės tarnybos pranešimas, kad vakcinos nuo covid-19 „registracija yra sąlyginė“. tai reiškia, kad kad laukiama tolimesnių duomenų apie šį vaistą. Tame pačiame lapelyje vakcina įvardijama kaip „vaistinis preparatas“
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/30364
2021 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, Audriaus Nako ir Aušros Blažėnienės spaudos konferencija Seime „Vyriausybė mano, kad esame nemokšos ir kvailiai“.
Skandalinga Lietuvos valdžios nuo žmonių slepiama informacija apie taip vadinamos „BioNTech-Pfizer“ vakcinos nuo COVID-19 ligos klinikinius tyrimus, draudimas Lietuvoje kontroliuoti šio preparato siuntų atsekamumą, masinis beatodairiškas žmonių skiepijimas tariamomis vakcinomis nuo COVID-19 ligos privertė pasidomėti ne „sąmokslo“ teorijomis (https://www.ekspertai.eu/visa-informacija-apiepfizervakcina-nuo-covid-19-ligossuzinosime-2076-metais/), bet valdžios apie šią ir kitas taip vadinamas vakcinas nuo COVID-19 ligos skelbiama oficialia informacija, kurią nežinia, ar patys valdžios atstovai skaito.
Susipažinus su šia oficialia informacija, kreipiamasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininko Gyčio Andrulionio vykdomų nusikalstamų veikų.
Viešai skelbiami visų keturių Europos Sąjungoje įregistruotų tariamų vakcinų oficialūs sąlyginio registravimo dokumentai patvirtina, kad jos naudojamos neteisėtai ir net nusikalstamai. Dėl taip vadinamo Lietuvos žmonių vakcinavimo taip vadinamomis COVID-19 vakcinomis Lietuvos valdžia santykiuose su žmonėmis peržengė visas įmanomas teisės ir medicinos, padorumo ribas. Pareikalauta, kad SAM ir VVKT neapgaudinėtų medikų ir skiepijamų žmonių, veiktų pagal įstatymų reikalavimus.
Mes, patyrę 1991 metų kruvinuosius sausio įvykius, neįsivaizdavome, kad taikos metais teks kreiptis į prokuratūrą dėl Lietuvos Vyriausybės nusikalstamų veikų įvertinimo net pagal Lietuvos Respublikos BK 100 straipsnį (tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis) – tyčia ir sąmoningai, atvirai vykdomos valstybės politikos dideliu mastu žudant ar sunkiai sutrikdant Lietuvos žmonių sveikatą; sudarant jiems tokias gyvenimo sąlygas, kurios lemia net žmonių žūtį; neteisėtai apribojant fizinę žmonių laisvę pažeidžiant tarptautinės teisės normas, persekiojant nesiskiepijančius vadinamomis COVID-19 vakcinomis, kurios net nėra vakcinos, o tik eksperimentiniai receptiniai vaistiniai preparatai. Europos vaistų agentūra, Europos Komisija (EK) ir VVKT „Comirnaty – COVID-19 mRNR vakciną (mofikuotą nukleozidą)“, „Vaxzervia [COVID-19 Vaccine AstraZeneca]“, „COVID-19 Vaccine Janssen“, „Spikevax [COVID-19 Vaccine Moderna]“ įregistravo kaip receptinius vaistinius preparatus, kurių skirti be suderinimo su kitais žmogaus naudojamais vaistais ir be recepto negalima. Tačiau tai daroma masiškai ir dar reklamuojant juos, nors LR Farmacijos įstatymas draudžia reklamuoti receptinius vaistus. Įstatymai draudžia ir mokėti atlygį už receptinių vaistų skyrimą. Tačiau ir tai vyksta. Vyriausybė mus laiko visiškais nemokšomis ir kvailiais.

Dulkio, G. Andriulionio, kitų atsakingų asmenų veikos turi būti įvertintos ir pagal LR BK 123 str. (piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais), 132 str. 3 d. (neatsargus gyvybės atėmimas), 135 ir 137 str. (sunkus sveikatos sutrikdymas), 138 ir 139 str. (nesunkus sveikatos sutrikdymas), 226 str. ir 227 str. (medikų papirkimas ir prekyba poveikiu), 228 str. (piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas), 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas), 275 ir 276 str. (neteisėta farmacinė veikla, kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba, prekyba jais).

EK Sprendimu, be kitų reikalavimų, gamintojui „BioNTech Manufacturing GmbH“ nustatyta, kad jo gaminamam vaistiniam preparatui „Comirnaty” suteikta tam tikrą laiką galiojanti išimtis, pasitikint nepaskelbtais partijų kontrolės bandymais, atliktais nenurodytoje trečiojoje šalyje. Ši išimtis nustojo galioti 2021 m. rugpjūčio 31 d., nes šis gamintojas iki šios datos ir iki šiol nepateikė „ES atliekamų su partijų kontrole susijusių priemonių įdiegimo, įskaitant reikiamą registracijos sąlygų pakeitimą“ duomenų, nors tai nurodyta sutartame bandymų perdavimo plane. Pažangos ataskaitos turėjo būti pateiktos 2021 m. kovo 31 d., tačiau 2021 m. spalio 15 d. viešai skelbiami EK duomenys patvirtina, kad tai neįvykdyta. VVKT nevykdo privalomos procedūros apie tai pranešti EK, tik perregistruoja šio negalimo naudoti receptinio vaistinio preparato taikymą vaikams – nuo 12 metų, nuo 5 metų!

„BioNTech-Pfizer“ ir Europos Komisijos sutartis dėl „Comirnaty“ įsigijimo (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/redacted_purchase_agreement_biontech-pfizer_0.pdf; https://www.teise.pro/index.php/2021/08/09/v-a-vaicaitis-kelios-mintys-apie-2021-m-geguzes-21-d-europos-sajungos-pirkimo-sutarti-su-pfizer-ir-biontech-del-vakcinos-isigijimo/), pagal kurią vakciną dar tik numatyta sukurti ateityje, patvirtina, kad šios sutarties šalys pripažįsta, jog „Comirnaty“ dar nėra vakcina – Sutarties Priede teigiama, jog jau „dabar reikia investuoti, kad būtų užtikrinta, jog vakcinos būtų pradėtos gaminti kuo anksčiau, todėl siekiama sudaryti sutartis su keletu vakcinų gamintojų, kad būtų padidintos galimybės gauti bent vieną sėkmingą vakciną“.
Tad Comirnaty ir kitų EK ir VVKT sąlygiškai įregistruotų receptinių vaistinių preparatų naudojimas – pagal jų įregistravimo dokumentus nėra skiepijimas nuo COVID-19 ligos. Bet jis masiškai vykdomas be privalomų receptų išrašymo! Ne medicininę, bet komercinę šios nusikalstamos veiklos esmę patvirtina ir tai, kad EK pagal šią sutartį su „BioNTech-Pfizer“ sutarė nupirkti iki 2024 m. imtinai po 8-10 šio receptinio vaistinio preparato dozių kiekvienam ES gyventojui nuo 12 metų, nors klinikinius tyrimus „BioNTech-Pfizer“ įsipareigojo baigti tik 2023 m. gruodyje.
VVKT per 9 šių receptinių vaistinių preparatų naudojimo mėnesius įregistravo 5505 nepageidaujamas reakcijas į šis tariamas vakcinas nuo COVID-19 ligos Lietuvoje, tačiau viešai skelbia, kad žmonės apie tai praneštų tik VVKT. Sveikas protas ir sąžinė turėtų G. Andriulioniui nurodyti, kad neteisėtai jo dėka tariamai paskiepyti ir pasekmes patyrę žmonės, visų pirma, kreiptųsi į medikus, bet ne į VVKT.
Prokuratūrai nurodytas ir Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo 2020 m. vasario 26 d. neteisėtumo pagrindimas, remiantis LR Konstitucinio Teismo 2019-08-28 nutarimu Nr.KT152-N12/2020 bei pažeidžiant ir LR civilinės saugos įstatymo reikalavimus, t.y. nesant net epidemijai dėl COVID-19 ligos, o skelbiant net pandemiją. Pateikta ir oficiali statistika, kuri patvirtina, kad 2021 m. pradėjus Lietuvos žmonėms leisti be receptų išrašymo 4 nurodytus receptinius vaistinius preparatus, ir atsiradus galimybių pasui, mirčių ir susirgimų skaičiai Lietuvoje daug kartų padidėjo.
Metas atsitokėti ir susitelkti visiems – ir paskiepytiems, ir nepaskiepytiems.
Ši Vyriausybė sąmoningai ar nesąmoningai, tačiau tampa Tautos žudikais.
„Remiuosi oficialiais valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) sprendimais, kurie paskelbti viešai, – sakė Z.Vaišvila, – remiuosi taip pat Europos vaistų agentūros ir Europos komisijos sprendimais dėl tariamų vakcinų nuo covid-19. Kreipėmės į prokuratūrą dėl Sveikatos apsaugos ministrų ir VVKT vadovo Gyčio Andrulionio atvirai didelių mastų vykdomų nusikalstamų veiksmų. Patikrinus leidimus išduotus vieneriems metams taip vadinamoms vakcinoms nuo covid-19 ligos, tiek Europos komisija, tiek ir VVKT priėmė sprendimus, kuriais visais keturios vakcinos – „Ffizer“ vakcina „Commirnaty“, Astra Zeneca vakcina Vaxzervia, Jansen ir „Moderna“ pagamintos vakcinos – jos visos registruotos ne kaip vakcinos. Tačiau jos visos VVKT ir EK įregistruotos ne kaip vakcinos, o kaip receptiniai vaistiniai preparatai. Negana to, paskutinėje sutartyje, sudarytoje tarp EK ir „Pfizer“ dėl vaistinio preparato, tariamos vakcinos tiekimo, ten nurodyta, kad vakciną vis dar reikia sukurti ir „Pfiser BionTech“ įsipareigoja tai padaryti iki 2024 m. gruodžio pabaigos. Pagal Lietuvos farmacijos įstatymą kiekvienas šios vaisto skyrimas žmogui gali būti skiriamas tik pagal receptą. Jeigu vaistas skiriamas ne pagal receptą, už tai numatyta baudžiamoji atsakomybė. Ar ministras Dulkys išrašė vieną receptą visiems Lietuvos gyventojams? Juk visuose sutartyse aiškiai nurodyta, kad kiekvienas vaistas turi būti suderintas su žmogaus naudojamais vaistais. Todėl akivaizdu, kad privaloma sąlyga skiepui yra gydytojo receptas. Jeigu jūs apsisprendėte dalyvauti šiame eksperimente ir naudoti šį vaistą, tai jie gali būti skiriami tik pagal gydytojo receptą. Tokie įstatymai.
Negana to, EK leidimas naudoti „Pfizer“ vaistinį preparatą buvo išduotas vieniems metams su išimtimi – jis galiojo iki šių metų rugpjūčio 31 d. Išimtis suteikta remiantis nenurodytais klinikiniais tyrimais nenurodytoje trečioje šalyje – apie tai nieko nepasakyta. Tačiau pasakyta, kad „Biontech“ įsipareigoja teikti kas tris mėnesius taip vadinamas pažangos ataskaitas dėl šio vaisto, tariamos vakcinos, naudojimo ES. Ar jūs matėte šias ataskaitas? Kitaip sakant, nuo rugpjūčio 31 d. šis vaistinis preparatas negali būti taikomas. Tačiau jis naudojamas ir 5 metų vaikams. Ir jeigu pasižiūri sutartis su ‚Pfizer“, tai ten numatyta, kad iki 2024 m. kiekvienam ES piliečiui bus nupirkta po aštuonias šios vaistinio preparato dozes. Nors pagal įstatymus nė vienam žmogui šis vaistas negali būti skiriamas be recepto. Praeitą savaitę mes pareikalavome, kad VVKT ir SAM priimti atitinkamus teisės aktus. Tai yra VVKT turi pradėti farmacijos įstatyme numatytą procedūrą ir kreiptis į EK dėl atitinkamos procedūros. Yra peržengtos bet kokios ribos – kiek mes leisime, kad iš mūsų tyčiojasi valdžia. Juk mūsų vaikai skiepijami neaiškiu vaistų“.
VVKT registruoja faktus apie nepageidaujamas reakcijas į vadinamą vakciną – per devynis mėnesius tokių įvykių užregistruota jau daugiau kaip 5 tūkst. VVKT prašo jai pranešti apie neigiamą vakcinos poveikį, tačiau tą poveikį pirma turi nustatyti gydytojai, nes VVKT nėra gydymo įstaiga.
„Aš noriu kreiptis ir į medikus – atsitokėkite, – sakė Z.Vaišvila, – kur jūsų Hipokrato priesaika? Juk gydytojai dalyvauja nusikaltime – jiems yra mokama už tai, kad jie receptinį preparatą sušvirkštų be recepto. Be abejo, mes kreipėmės ir dėl piktnaudžiavimo, nes Dulkys negali mums visiems išrašyti vieno recepto. Klinikiniai tyrimai nepateikiami, nors „Pfizer“ ir įsipareigojo uos pateikti, o mes visi laikomi eksperimentinėmis žiurkėmis. Jeigu ši gen. prokurorė netirs šių nusikaltimų, tai tirs kitas, po jo paskirtas prokuroras. Todėl manau, kad vyriausybė tapo tautos žudiku. Noriu priminti, kad vyksta referendumas dėl to, kad referendumo kartelė sumažinti nuo 300 tūkst. iki 100 tūkst. piliečių parašų. Ir tik užteko prezidento patarėjai pritarti, kad ši kartelė turi būti sumažinta, iš karto išlindo Seimo narys Lingė, buvęs Grybauskaitės patarėjas, kuris mus ėmė kaltinti, kad mes dirbame Kremliui“.
Jam antrina ir Audrius Nakas : „Dar pernai lapkritį savo dokumentuose vyriausybė rašė : „tikėtina, kad vakcina bus gana saugi“. Taip rašoma vyriausybės dokumente. Aš noriu priminti apie „Pfiser“, kad 2010 m. ši firma buvo apkaltina dėl sukčiavimo ir turėjo sumokėti virš 3 mlrd. Dolerių baudų. Mes turime reikalus su sukčiais ir melagiais, kurie meluoja non stop. Mes visas televizijas mes girdime nesibaigiančią ir buką propagandą. Prieš mėnesį mes girdėjome, kaip sėkmingai vakcinavosi Portugalija. Nes joje praktiškai nebeliko neskiepytų žmonių. O praeitą savaitę susirgimų kreivė Portugalijoje šoko aukštyn. Tačiau tokių precedentų zemliai balevičai, striogos ir čaplinskai nekomentuoja, o sako, kad tik „vakcinos mus išgelbės“.

Nuo šiol už testus mokėsime, kam už tai turime tarti „ačiū”?

Vakar Seime buvo atmestas prezidento veto dėl įstatymo, kurio pasekoje nuo gruodžio 1d. darbdaviai arba patys darbuotojai turės susimokėti už testavimą nuo Covid-19.Prezidentas lapkričio 3d. pasinaudojo veto teise ir grąžino šį įstatymą atgal į Seimo salę, argumentuodamas, kad toks įstatymas kiršina visuomenę ir riboja testavimo nuo Covid-19 prieinamumą. Tačiau vakar į Seimo salę grįžęs nepasirašytas įstatymo projektas Seimo valdančiųjų konservatorių ir liberalų buvo patvirtintas iš naujo, o į prezidento veto buvo nusispjauta. Paskelbsiu Seimo narių balsavimo rezultatus tam, kad žinotume, kam tarti „ačiū“ už papildomas didžiules išlaidas prievartiniam testavimui.


Atkreipkite dėmesį ir į tuos, kurie nedalyvavo ar susilaikė.Šios informacijos nepamirškite per rinkimus 🙂